Andmed

MTÜ Tantsuteater Polly kogub ning käsitleb järgmiseid andmed:


1. Lapsega seotud info
 • Isikukood - Huvikoolil on isikukood vajalik lapse vanuse määramiseks kuna rühmadesse jaotamise üks alustest on vanus. Isikukoodi alusel toimub registreerimine Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ehk edastame seda Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM), antud andmed edastatakse esimesel võimalusel. Lisaks sellele edastame isikukood - Maksu- ja Tolliametile (MTA), et lapsevanemad saaksid taotleda tulude osa tagastamist maksude deklareerimise ajal, antud andmed edastatakse kord aastas. Teatud juhtudel isikukoodi küsivad ka erinevate Eestis toimuvate festivalide ja konkurssite korraldajad laste registreerimisel. 
 • Lapse ees- ja perekonnanimi, kasutatakse gruppide, eksamite ja esinemistel
 • Lapse emakeel - HTM EHISe andmete sisestamisel soovib antud infot saada

2. Lapsevanemaga seotud info
 • Ees- ja perekonnanimi - kasutatakse pöördumisel ja info edastamise korral ning arvetel
 • Kontakttelefon ja e-mail - kasutame infovahetuseks
 • Isikukood - antud infot saame pangalt ning edastame Maksu- ja Tolliametile koos lapse infoga ning deklareerimisperioodi eest tasutud tasu summaga
 • Konto number - saame pangalt

3. Töötajatega seotud info
 • Ees- ja perekonnanimi - kasutatakse pöördumisel ja info edastamise korral
 • Kontakttelefon ja e-mail - kasutame infovahetuseks
 • Isikukood - töötajaregistreerimisel EHISes, MTAs töötajaregistris ning deklaratsioonidel
 • Konto number 

 Viimased uudised(2)Uudiste arhiiv