Kodukord

Huvikoolis MTÜ Tantsuteater Polly kehtib järgmine kodukord:
 • Tantsuteater Polly õpilasteks võetakse lapsi vanuses 3 – 18 aastat ning täiskasvanuid, ilma vanusepiiranguta;
 • Õpilase vastuvõtt toimub õpilase (juhul kui õpilane on laps, siis tema lapsevanema) poolt täidetud registreerimisvormi alusel;
 • Õpilane on kohustatud sõlmima huvikooliga lepingut. Huvikooli lepingud asuvad kodulehel tantsuteaterpolly.ee/Lepingud;
 • Rühmade komplekteerimist teostavad pedagoogid arvestades õpilaste vanust, oskusi ning õppeedukust;
 • Trennid toimuvad nii eesti, kui vene keeles (sõltuvalt treenimiskohast);
 • Õppeaasta algab 1. septembril ning trennid toimuvad tunniplaani alusel, tunniplaanid asuvad kodulehel tantsuteaterpolly.ee/tunniplaan. Tunniplaani ajutistest muudatustest annab huvikool teada e-kirja teel ning avaldades infot Facebooki lehel;
 • Tantsuteater Polly omal soovil lahkumiseks tuleb esitada sellekohane kirjalik teade aadressil kool@tantsuteaterpolly.ee;
 • Treeningu ja proovi ajal saali lapsevanemaid ei lubata;
 • Õpilane on kohustatud hoidma korras ja puhtana treeningute ruume ning samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust;
 • Õpilane peab vabastama üldkasutatavaid ruume hiljemalt viisteist minutit peale tunni lõppu;
 • Koolis on soovitatav kanda vormi (Haabersti ja Tondiraba rühmades on vormi kandmine kohustuslik), vormi detailid tutvustatakse õppeaasta alguses;
 • Kool jagab infot lapsevanematele kooli kodulehe ja Facebooki lehe kaudu ning e-kirja teel;
 • Õpetaja valib esitamisele kuuluvaid numbreid ning esitajaid;
 • Juhul, kui õpialane ei saa võtta osa (haigestumine või muu põhjus) etteplaneeritud esinemisest, siis peab tema või tema esindaja andma sellest pedagoogile või Tantsuteater Polly juhatajale teada mitte hiljem kui kaks tundi enne planeeritud esinemise algust;
 • Tantsufestivalidel ning konkursites esinemine ei ole kohustuslik, kuid huvikool peab saama õigeaegselt infot selle kohta, kas õpilane võtab osa üritusest, sest enamikel juhtudest üritustes osavõtt on tasuline ning kõik osalemisega seotud kulud kaetakse õpilase või tema esindaja poolt ning need ei sisaldu treeningu maksudes;
 • Õpilane võib esitada Tantsuteater Polly poolt loodud tantse huvikooli esinemiskava väliselt ainult omades selleks huvikooli kirjalikku nõusolekut, nõusoleku saamiseks peab pöörduma aadressile: info@tantsuteaterpolly.ee;
 • Üldjuhul peab õpilane ühe nädala jooksul peale esinemist tagastama esinemiskostüümi koolile, kostüüm peab olema terve ning puhas. Juhul, kui kostüüm ei ole tagastatud, huvikoolil on õigus nõuda kompensatsiooni kostüümi eest. Kompensatsiooni suurus sõltub kostüümi hinnast ning võib tähendada uue kostüümi tegemist;
 • Kaks korda aastas kool kogub vahendeid esinemiskostüümide ning rekvisiidi tarbeks, summa nimetatakse õppeaasta alguses (hooajal 2018-2019 kogutav summa on 30€, seda lisatakse oktoobri (15€) ning märtsi (15€) kuu arvetele);
 • Huvikoolil on õigus kõrvaldada õpilane õppetööst, esinemisest või välisreisist, juhul kui ei ole peetud kinni etteantud tähtaegadest;
 • Huvikooli avatud tunnid ja eksamid on avalikud ning seal on lubatud pildistamine ja video salvestamine, juhul kui lapsevanem on selle vastu, et tema laps võtaks osa avalikust üritusest, peab ta selleks teavitama huvikooli esindajat hiljem 1 ööpäev enne ürituse algust.

Õppemaksust täpsemalt alamrubriigis Õppemaks

 Viimased uudised(2)Uudiste arhiiv