Kutsume Teid osa võtma V. koreograafiakonkurss-festivalil “Balti Pääsukesed 2024”, mis toimub 24. veebruaril 2024 Salme Kultuurikeskuses (Salme 12, Tallinn, Eesti).

Teid ootab põnev tantsupäev:

  o   Lavaproov

  o   Konkurss-festivali avamine

  o   Konkurssi programm

  o   Workshopid professionaalsete koreograafide juhendamisel

  o   Autasustamine ja muud meeldivad üllatused

Veeda see päev koos sõprade, kolleegide ja mõttekaaslastega!

 

Registreerimine konkursile on avatud kuni 1.veebruar 2024.

Registreerimisvorm

Täidetud registreerimisvorm saatke aadressile info@tantsuteaterpolly.ee

Palun lisage kõik andmed ansambli (vähemalt 7 osalejat) ning väikese koosseisu tantsude (4-6 osalejat) kohta ühte registreerimisvormi.

Iga soolo, duo ning trio kohta täitke eraldi registreerimisvorm.

 

Nädala jooksul peale registreerimisinfo saamist edastame Teile arve.

Peale 1.02.2024 muudatused registreerimisvormis vastu ei võeta.

 

Registreerudes konkurss-festivalile "Balti Pääsukesed 2024", juhendaja või vastutav isik nõustub ning kinnitab, et korraldajad võivad konkurss-festivali ajal loodud foto- ning video materjale kasutada interneti portaalides ning massimeedia väljaannetes.

 

Balti_Pääsukesed_2024_registreerimisvorm_soolo_duett_trio

Balti_Pääsukesed_2024_registreerimisvorm_ ansambel_vaikese_koosseisu_tants

Konkurss-festivali eesmärgid ja ülesanded

o   Eesti koreograafiliste õppeasutuste ja stuudiote vaheliste kontaktide laiendamise ja koostöö eelduse loomine.

o   Professionaalse meisterlikkuse kasv, koreograafide ja tantsijate kogemuse vahetus ja osavõtt workshopidest.

o   Eesti piirkondade kultuurialase koostöö tihenemise soodustamine.

o   Loomingulise suhtluse keskkonna loomine, kogemuste vahetamine, koreograafiliste rühmade juhtide ja nende osalejate otsingute soodustamine.

o   Erinevate kultuuride vahelise loomingulise dialoogi tugevdamine.

Žürii

Žürii koosseisu moodustavad spetsialistid ning kultuuri- ja kunstitegelased Eestist ning see koosneb 3-4 liikmest.

Žürii koosseis avalikustatakse mitte hiljem, kui üks nädal enne konkurss-festivali algust.

Põhitingimused

Kategooriad

o   Klassikaline tants

o   Neoklassikaline tants

o   Estraadtants (nominatsioon eeldab efektset kompositsiooni igast estraad koreograafia suunast, võivad olla kasutatud klassikalise- ja modernballetti, Jazz-funk, Hip-Hop’i ja teiste tantsu suundade elemente)

o   Lastetants (süžeeline ja mänguline tants, põhiliselt teemal, mis vastav osatäitjate vanusele)

o   Kaasaegne tants (vabaplastika, modern, jazz, contemporary)

o   Dance-show (vaatemänguline ning särav number, rekvisiidi (tehnika) ning trikkide kasutamisega)

o   Tänavatants (Hip-Hop, Street Dance)

o   Rahvatants (tants mille põhjaks on etnograafia, folkloor ning rahvalooming, muusikaks rahvamuusika originaalis või kaverdatud kujul)

o   Stiliseeritud rahvatants (rahvaste tantsude transformeeritud vorm kaasaegse koreograafia elementidega ning vastava muusikaga)

o   Võistlustants

 

Kategooriate ja tantsude arv ühe kollektiivi jaoks ei ole piiratud.

 

Vanuserühmad

o   Noorem rühm: kuni 7 aastased kaasa arvatud

o   Keskmine rühm: 8-10 aastased kaasa arvatud

o   Murdeealiste rühm: 11-13 aastased kaasa arvatud

o   Noorte rühm: 14-16 aastased kaasa arvatud

o   Vanem rühm: 17-23 aastased kaasa arvatud

o   Born in 20th Century: 24 aastat ja vanem

o   Segavanuserühm

 

Küsimuste korral konkurss-festivali korraldajatel on õigus kontrollida osaleja vanust.

Tähelepanu! Vanuserühmas on lubatud kaasata kuni 20% noorema või vanema vanuserühma tantsijaid.

 

Vormid

o   Ansambel (vähemalt 7 osalejat), tantsu kestus kuni 5 minutit

o   Väikese koosseisu tants (4-6 osalejat), tantsu kestus kuni 4 minutit

o   Soolo tants, tantsu kestus kuni 3 minutit

o   Duett, tantsu kestus kuni 3 minutit

o   Trio, tantsu kestus kuni 3 minutit

 

Muusika

Palume saata muusikafaile formaadis MP3 emailile info@tantsuteaterpolly.ee hiljemalt 16.02.2024

 

Faili nimes palun märkige kollektiivi ning tantsu nimi:

kollektiiv_tantsu nimi (näiteks TantsuTeaterPolly_Mesilased).

 

Täiendavalt palume omada kõiki palasid mälupulgal.

Hindamine

Hindamiskriteeriumid

o   Lavastuse koreograafiline leksika 

o   Tantsu vastavus registreeritud nominatsioonile ning osalejate vanusele

o   Emotsionaalne väljendusrikkus ning esitaja tehnika

o   Muusikaline vormistus ning kostüümid

 

Tantsunumbreid hinnatakse kinnisel hääletamisel 10-palli skaalas. Žüriiliikmed annavad hindeid igale konkurss-festivali tantsule. Kohtade jagamine toimub vastavalt kinnitatud hindamiskavale žürii hindamislehes märgitud hinnete põhjal.

Auhinnad

Konkurssi päevade kokkuvõttena omistatakse 2 Grand-Prix auhinda:

o   Grand-Prix vanuserühmas kuni 13 aastat (noorem, keskmine ning murdeealiste rühm)

o   Grand-Prix vanemas vanuserühmas (noorte rühm, vanem rühm, Born in 20th Century, segavanuserühm)

o   Laureaadid I, II, III tase

o   Diplomandid I, II, III tase

o   Publiku lemmiku auhind ning žürii liikmete eriauhinnad

 

Žürii otsus on lõplik ning ei kuulu muutmisele.

On kohustuslik ühe kollektiivi esindaja osavõtt autasustamistseremooniast.

Peale konkurss-festivali lõppu karikaid ning diplomeid postiga ei saadeta.

Osalustasu

Ansambel ja väikese koosseisu tants - 15 eurot iga osaleja kohta 1 tantsu eest. Iga lisatantsu eest tasub osaleja 10 eurot.

Näiteks, kui tantsija osaleb kolmes tantsus ansambli vormis, siis sel juhul osalemise maksumus 15 + 10 + 10 = 35 eurot

o   Soolo tants - 25 eurot 1 tantsu kohta

o   Duo ja trio tantsud - 20 eurot iga osaleja kohta 1 tantsu eest

Konkurss-festivali korraldaja: MTÜ Tantsuteater Polly

KONTAKTID

Polina Žukova – konkurss-festivali direktor

e-mail: info@tantsuteaterpolly.ee

tel. +372 5845 2328

Facebook: https://www.facebook.com/BaltiPaasukesed/